Press "Enter" to skip to content

Szkolenie „Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem brakowania dokumentacji niearchiwalnej”

Radoslaw Pagacz 0

HEBEN Polska Sp. z o.o. w dniu 11 października 2019 r. organizuje szkolenie pt.: „Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem brakowania dokumentacji niearchiwalnej”
Szkolenie poświęcone jest omówieniu zasad archiwizacji dokumentacji. Uczestnicy zapoznają się z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją archiwalną i niearchiwalną w jednostce. Posiądą również wiedzę na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych oraz obowiązującego systemu kancelaryjnego.

Więcej informacji:  http://hebenpolska.pl/rozklad/archiwizacja-dokumentacji-z-uwzglednieniem-brakowania-dokumentacji-niearchiwalnej-4/

Serdecznie zapraszamy !!!