Telefon    733-337-420    Telefon    733-337-421   E-mail    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Archiwizacja dokumentacji

Półki wypełnione katalogamiPrzeprowadzamy archiwizację dokumentacji dla zakładów pracy oraz jednostek państwowych, samorządowych i budżetowych.
Wykonujemy klasyfikację i kwalifikację akt. Sporządzamy spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów w formie drukowanej i elektronicznej. Przygotowujemy normatywy kancelaryjno-archiwalne: instrukcje kancelaryjne, instrukcje o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego lub składnicy akt oraz jednolite rzeczowe wykazy akt.
Oferujemy doradztwo w zakresie organizacji składnic akt i archiwów zakładowych, w tym projektowaniu pomieszczeń magazynowych oraz w tworzeniu i wdrażaniu procedur przechowywania i postępowania z zasobem. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją, w tym dotyczące zasad obiegu i archiwizacji dokumentów w różnych jednostkach organizacyjnych.
Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy. Zapewniamy najwyższy poziom obsługi w atrakcyjnej cenie. Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani archiwiści z dużym doświadczeniem w świadczeniu outsourcingowych usług archiwizacyjnych dla firm o różnym profilu działalności.
Wszystkie usługi archiwizacyjne świadczone przez HEBEN Polska Sp. z o.o. prowadzone są zgodnie z:
• Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164),
• Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)
• Rozporządzeniem z dnia 20 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743); zmiana z 10 października 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 1973)
• Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284)
• Normatywami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w zakładzie pracy.