Press "Enter" to skip to content

Szkolenia

Szkolenia Tarnobrzeg

Szkolenia Tarnobrzeg, Szkolenia BHP Tarnobrzeg, Heben Polska

Celem organizowanych przez nas szkoleń jest podniesienie kwalifikacji osób biorących w nich udział. Małe grupy dydaktyczne mają na celu ograniczyć wykład akademicki do minimum, a stworzyć dogodne warunki do przeprowadzenia zajęć w formie warsztatowej, zakończone panelem dyskusyjnym. Współpracujemy wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, którzy na co dzień zawodowo zajmują się zagadnieniami będącymi przedmiotem szkolenia. Zajęcia organizujemy w formie otwartej bądź zamkniętej.

Szkolenia otwarte jedno lub kilkudniowe w zależności od tematyki realizowane są m.in. w formie wykładów, warsztatów, dyskusji, gier dydaktycznych, czy metody przypadków. Zaletą szkoleń otwartych jest możliwość wymiany opinii i doświadczeń z innymi osobami biorącymi udział w szkoleniu. Szkolenia otwarte odbywają się w siedzibie naszej firmy lub w ośrodkach turystycznych w Polsce. Uczestnicy szkoleń otrzymują na własność opracowania dydaktyczne w postaci książek, konspektów oraz autorskich prezentacji multimedialnych wyświetlanych podczas procesu dydaktycznego.

Szkolenia in company (zamknięte) podobnie jak szkolenia otwarte realizowane są w ciągu jednego lub kilku dni z wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych i metod nauczania. W celu dopasowania tematyki i zakresu szkolenia do wymagań Zleceniodawcy, szkolenia in company poprzedzone są wnikliwą analizą potrzeb, dzięki czemu są zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Zwykle realizowane są na terenie danego przedsiębiorstwa bądź w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie i adresowane są do konkretnych grup pracowników. Uczestnicy szkoleń otrzymują na własność opracowania dydaktyczne w postaci książek, konspektów oraz autorskich prezentacji multimedialnych wyświetlanych podczas procesu dydaktycznego.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Comments are closed.