Press "Enter" to skip to content

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP Tarnobrzeg

Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny pracy Tarnobrzeg

Szkolenia BHP Tarnobrzeg

Kształcenie w dziedzinie bhp prowadzone jest na podstawie szczegółowych programów szkoleń, których wzory zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z poźn. zm.). Tematyka każdorazowo dostosowana będzie do specyfiki Państwa Zakładu. Szkolenia okresowe z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych prowadzone będą w formie instruktażu przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Osoba szkolona będzie uczestniczyła w licznych inscenizacjach m.in. przy wykładach z tematyki pierwszej pomocy przedmedycznej oraz tematyki pożarowej. Każdy uczestnik będzie pod okiem instruktora – strażaka korzystał w sposób praktyczny z podręcznego sprzętu gaśniczego celem ugaszenia kontrolowanego pożaru. Uważamy bowiem, że tylko praktyczne pokazanie pewnych sytuacji awaryjnych będzie mogło w sposób trwały wykształcić właściwe nawyki u pracownika w momencie zaistnienia zagrożenia.

Realizowane przez nas szkolenia w dziedzinie bhp:

  • Szkolenie bhp (okresowe) z zakresu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  • Szkolenie bhp (okresowe) z zakresu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.
  • Szkolenie bhp (okresowe) z zakresu dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami.
  • Szkolenie bhp  (okresowe) z zakresudla pracowników inżynieryjno-technicznych.
  • Szkolenie  bhp (okresowe) z zakresu dla pracowników służb BHP.
  • Szkolenie doskonalące w zakresie bhp dla Komisji BHP oraz Społecznych Inspektorów Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *