Press "Enter" to skip to content

Outsourcing księgowy i finansowy


HEBEN Polska Sp. z o.o. oferuje Państwu usługi
w zakresie stałego dozoru
księgowo – finansowego.


Zakres obowiązków:

1. Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów.
2. Dekretowanie i księgowanie dokumentów.
3. Prowadzenie ewidencji księgowych.
4. Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów.
5. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.
6. Przelewy bankowe i księgowanie wyciągów bankowych.
7. Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.