Press "Enter" to skip to content

Doradztwo z zakresu kadr i płac

Firma HEBEN Polska Sp. z o.o. pragnie Państwu zaoferować usługi w zakresie
KADR I PŁAC, które pozwolą na zniwelowanie kosztów własnych oraz zapewnią oszczędność czasu zarządzających przedsiębiorstwem. Zapewniamy profesjonalne i rzetelne prowadzenie dokumentów kadrowo-płacowych. Oferujemy również doradztwo w zakresie prawa pracy. Nasza firma gwarantuje bezpieczeństwo i poufność powierzanych nam danych osobowych.

Zakres czynności:

Zakres czynności wykonywanych przez naszą firmę w ramach umowy
KADR I PŁAC obejmuje:

  • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło,
  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
  • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy (w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy),
  • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umów,
  • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
  • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
  • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS.