Press "Enter" to skip to content

HEBEN Polska Sp. z o.o. partnerem Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

Radoslaw Pagacz 0

HEBEN Polska Sp. z o.o. partnerem Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

HEBEN Polska Sp. z o.o. w Tarnobrzegu jako firma spoza sektora finansów publicznych, w wyniku przeprowadzonego konkursu została partnerem Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *