Press "Enter" to skip to content

SZKOLENIE W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I DOZORU URZĄDZEŃ,INSTALACJI I SIECI ENERGETYCZNYCH

Radoslaw Pagacz 0

Informujemy że dnia 26 maja 2020 r. odbędzie się szkolenie w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

*Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.

więcej informacji: http://hebenpolska.pl/rozklad/szkolenie-w-zakresie-eksploatacji-i-dozoru-urzadzen-instalacji-i-sieci-energetycznych/