Press "Enter" to skip to content

Szkolenie w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Radoslaw Pagacz 0

Informujemy że dnia 25 września 2020 r. odbędzie się szkolenie w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.


więcej informacji: http://hebenpolska.pl/rozklad/szkolenie-w-zakresie-eksploatacji-i-dozoru-urzadzen-instalacji-i-sieci-energetycznych-2/

*Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.