Press "Enter" to skip to content

Szkolenia UDT / TDT

Szkolenia udt TarnobrzegSzkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu realizujemy zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Transportowy Dozór Techniczny. Szkolenie ma na celu przygotować przyszłego operatora do samodzielnej, bezpiecznej pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami bhp i wymogami stawianymi przez UDT/TDT oraz do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez ww. jednostki dozoru technicznego. Ponieważ współpracujemy z oddziałami UDT/TDT w całej Polsce miejsce szkolenia nie jest dla nas ograniczeniem i dlatego usługę dydaktyczną możemy zrealizować w siedzibie Zleceniodawcy na terenie całej Polski. Nasza firma przygotowuje kursantów do egzaminu państwowego i pośredniczy we wszelkich formalnościach związanych z jego organizacją. Poniżej przedstawiamy niektóre realizowane przez nas szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji następujących urządzeń technicznych:

  • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,
  • dźwigi towarowo-osobowe,
  • podesty ruchome,
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Comments are closed.