Press "Enter" to skip to content

Szkolenia energetyczne

szkolenia-enegetyczne

 

Uprawnienia energetyczne:

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat.

Grupa I – seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, (np dla elektryków).

Grupa II – seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (np. dla palaczy co).

Grupa III – seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, (np. dla instalatorów gazowych).

Comments are closed.