Press "Enter" to skip to content

Outsourcing RODO

HEBEN Polska Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie ochrony danych osobowych.  Oferowane przez nas usługi umożliwią zweryfikowanie zgodności organizacji z przepisami prawa (krajowymi i unijnymi), zidentyfikowanie słabych stron organizacji w powyższym zakresie oraz budowę systemu ochrony danych osobowych, dzięki któremu organizacja będzie odpowiednio chroniła przetwarzane dane osobowe

Zakres czynności wykonywanych przez naszą firmę w ramach umowy stałego nadzoru (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) obejmuje m.in.:

  • AUDYT (inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji; weryfikacja sposobu, integralności i poufności ich przetwarzania),
  • ANALIZA RYZYKA (analiza zabezpieczeń pod kątem zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych oraz dotychczas wykorzystywanych rozwiązań technicznych),
  • WDROŻENIA (wdrożenie rozwiązań przetwarzania danych. Dostosowanie procesów biznesowych, przygotowanie procedur oraz przeprowadzanie szkoleń),
  • NADZÓR (wsparcie oraz doradztwo powdrożeniowe – przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych wraz z zewnętrznym monitorowaniem przetwarzania danych).