Press "Enter" to skip to content

RODO podczas ferii zimowych 2020

Radoslaw Pagacz 0

W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi, wiele osób wybiera się na zasłużony wypoczynek. Rodzi się zatem pytanie: Jak wygląda sytuacja z przetwarzaniem danych osobowych podczas wynajmu sprzętu narciarskiego?

Chcąc wypożyczyć sprzęt narciarski, niejednokrotnie jesteśmy proszeni o pozostawienie dowodu tożsamości w zastaw lub nasz dokument jest kserowany. W świetle przepisów prawa nikt nie może od nas tego wymagać. Każdy dokument (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka czy szkolna itp.) jest wydawany w ściśle określonym przez przepisy prawa celu. W każdym z tych dokumentów jest zawarty katalog naszych danych osobowych, który jest znacznie szerszy niż niezbędny dla celu wypożyczenia sprzętu narciarskiego (w ten sposób zostaje naruszony art. 5 RODO).

W przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń ze strony wypożyczalni sprzętu, np. za zniszczony czy nieoddany sprzęt wystarczającym jest spisanie z dokumentu informacji, które będą pomocne przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń np. imienia i nazwiska czy numeru PESEL. Nieuzasadnione jest jednak przetwarzanie wszystkich danych widniejących w dokumencie tożsamości.

Jeżeli doszło do spisania danych z dowodu osobistego, to domagajmy się, by po tym jak oddamy wypożyczony sprzęt, zostały one usunięte lub został nam zwrócony formularz lub notatka, na których dane zostały zapisane.