Press "Enter" to skip to content

Opracowanie regulaminu pracy

Regulamin pracy to jeden
z najważniejszych aktów sporządzanych przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Postanowienia Regulaminu kształtują bowiem treść indywidualnych stosunków pracy zatrudnionych u pracodawcy pracowników i mogą być podstawą roszczeń pracownika, dochodzonych na drodze sądowej. Istotne jest zatem, aby został on sporządzony z uwzględnieniem potrzeb i wymagań konkretnego pracodawcy wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności oraz obowiązujących przepisach Prawa Pracy.

Zakres obowiązków:

1. Opracowanie nowej treści zapisów w Regulaminach z uwzględnieniem potrzeb danego pracodawcy.
2. Koordynowanie procedury wdrażania Regulaminów w danym zakładzie pracy.
3. Sporządzenie szeregu wzorów dokumentów niezbędnych do zmiany indywidualnych stosunków pracy w związku z nowymi przepisami Prawa Pracy.