Press "Enter" to skip to content

Opracowanie instrukcji PPOŻ

HEBEN Polska Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą firm
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także bezpośrednim opracowaniem instrukcji PPOŻ.Zakres obowiązków:

1. Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2. Analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego.
3. Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”,opracowywanie jej dla budynków i innych obiektów.
4. Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w odniesieniu do biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem
z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.
5. Wyposażenie nadzorowanych obiektów w instrukcje przeciwpożarowe, wykazy telefonów alarmowych, znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji, znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwpożarowej, pożarnicze tablice informacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy.
6. Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami.
7. Przegląd stanu PPOŻ. oraz sporządzenie protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego.