Press "Enter" to skip to content

Usługi BHP – Opieka BHP

Doradztwo Tarnobrzeg

HEBEN Polska Sp. z o.o. przyjmuje do realizacji obowiązki służby bhp (usługi BHP – opieka BHP) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.). Outsourcing BHP (opieka BHP) obejmuje:

  • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz BHP.
  • Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego, instrukcji BHP.
  • Prowadzenie kompleksowych kontroli stanu BHP oraz sporządzanie okresowych analiz stanu BHP.
  • Prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny).
  • Prowadzenie wymaganych rejestrów i dokumentacji z zakresu BHP.
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków.
  • Informowanie pracodawcy o zagrożeniach zawodowych.
  • Sporządzanie odpowiedzi na wystąpienia i nakazy Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Reprezentowanie przed organami kontroli państwowej (PIP, PIS, PSP, UDT).

Comments are closed.