Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “szkolenie okresowe BHP”

Szkolenie bhp dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Radoslaw Pagacz 0

Szkolenie bhp dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Szkolenie bhp dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami prowadzone jest na podstawie szczegółowych programów szkoleń, których wzory zawarte są w rozporządzeniu Ministra…

Szkolenie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Radoslaw Pagacz 0

Szkolenie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Szkolenie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych prowadzone jest na podstawie szczegółowych programów szkoleń, których wzory zawarte są w rozporządzeniu Ministra…