Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 z uwzględnieniem najnowszych zmian

13 września, 2019

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 z uwzględnieniem najnowszych zmian

 

Cel szkolenia:

Jednodniowe szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym z uwzględnieniem najnowszych przepisów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

finanse tarnobrzeg

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. z 2019 r. poz. 730. Poświęcone jest omówieniu zasad tworzenia ZFŚS i szeroko rozumianej gospodarce socjalne jednostki, a w szczególności omówieniu jak obliczać odpisy na ZFŚS w 2019 roku, kto może korzystać ze środków funduszu socjalnego, kwestie opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych, obowiązek uwzględniania kryteriów socjalnych i metody zapobiegania nieprawidłowościom.

Korzyści:

Uczestnicy poznają zakres zakładowej działalności socjalnej, zasady tworzenia ZFŚS na rok 2019, szczególnie po 4 maja – a więc z chwilą wejścia w życie nowych przepisów RODO, mających zapewnić właściwą ochronę danych osobowych przy przyznawaniu świadczeń socjalnych. Uczestnicy ugruntują wiedzę na temat  znaczenia terminowego przekazywania środków z ZFŚS, ewidencjonowania, dokonywania korekty, wydatkowania środków oraz innych obowiązków zgodnie z ustawowymi wytycznymi. Szkolenie pozwoli także na identyfikowanie nieprawidłowości na gruncie prawa rachunkowego, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek oraz głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, a także pracowników merytorycznych i innych osób biorących udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, (przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy) odpowiedzialnych za czynności administracyjno – ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

Wykładowca:

Anna Kuśmierczuk – ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz”
w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych i łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkoleń.

Miejsca i terminy szkoleń:

13 września 2019 r. – Restauracja Pele – Mele, Tarnobrzeg, ul. Kwiatkowskiego 1B, godz. 9.00.

Cena szkolenia:

299 zł netto + 23% VAT*/ osoba

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne, w tym omówienie zmian wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. z 2019 r. poz. 730.
 2. Przykłady wewnętrznych regulacji, zapewniających właściwą ochronę danych osobowych przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS od 4 maja 2019 r.
 3. Zasady tworzenia odpisu obowiązkowego i uznaniowego na ZFŚS.
 4. Obligatoryjny zakres ewidencjonowania Funduszu w księgach rachunkowych.
 5. Pojęcie kryteriów socjalnych – zamknięty katalog.
 6. Osoby uprawnione do ubiegania się o świadczenia z ZFŚS – członek rodziny, a członek gospodarstwa domowego.
 7. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS.
 8. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.
 9. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS – wysokość i terminy przekazania na konto funduszu oraz osoby uwzględniane
  i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS
 10. Wysokość odpisów na ZFŚS w roku 2019.
 11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
 12. Czego nie można finansować z ZFŚS.
 13. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.
 14. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe – dokumenty, oprocentowanie oraz kwestia podatkowania świadczeń
  i odprowadzenia składek FUS.
 15. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.
 16. Komisje socjalne – zasady tworzenia, zadania oraz obowiązki dotyczące dochowania tajemnicy po wejściu w życie zmian przepisów dotyczących RODO od 4 maja 2019 r.
 17. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
 18. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
 19. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna.
 20. Przykładowy Regulamin ZFŚS.
 21. Dyskusja.

  Serdecznie zapraszamy !!!!!

Miejsce

Tarnobrzeg
Tarnobrzeg 39-400
Telefon:
882 491 546

Organizator

HEBEN Polska Sp. z o.o.
Telefon:
733-337-420, 733-337-421