Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

VAT w JST w 2020 r. Specyfika i zmiany.

15 stycznia, 2020

VAT w JST w 2020 r. Specyfika i zmiany.

Vat Tarnobrzeg
Specyfika i zmiany VAT w JST

Tematyka seminarium:

Szkolenie i jego tematykę podzieliliśmy na trzy główne części, najważniejsze dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT w JST w 2020 roku.

Pierwsza część poświęcona jest dużym, wręcz rewolucyjnym, nowościom i zmianom w podatku VAT. Będzie tu mowa szczegółowo o najważniejszej nowości, jaką są schematy podatkowe (MDR), w tym: jakie podmioty są obowiązane do przekazywania Szefowi KAS informacji o MDR, jakie są obowiązki korzystającego z porad podatkowych, jakie dokumenty służą do raportowania (MDR-3 dla korzystającego), jakie są terminy raportowania przez podmioty zobowiązane oraz zakres raportowanych informacji. Także o ustrukturyzowanych e-fakturach i Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Również o nowym przekształceniu użytkowania wieczystego na własność, o kasach rejestrujących online i o sukcesywnym ich wdrażaniu. Zapowiadanym braku obowiązku składania deklaracji VAT-7 i rozszerzeniu danych w JPK_VAT o wykaz wszystkich faktur nabycia celem stworzenia Centralnego Rejestru Faktur (CRF), nowych stawkach VAT opartych na nowych klasyfikacjach statystycznych. Także o Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Również o tym: czym jest nowy podzielony sposób płatności należności kontrahentom z faktur przez nich wystawionych, czyli split payment.
A także o tym od kiedy ta metoda podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowa i w jakich sferach gospodarki?

Druga część to: Dokumentowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie VAT należnego.

Trzecia część to: Odliczanie VAT naliczonego od działalności mieszanej i jego obowiązkowa korekta (w tym wyrok TSUE z 8 maja 2019r.).

Wykładowca:

Elżbieta ROGALA – tematyką podatku VAT – głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publikacji – zajmuje się od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT (od 5 lipca 1993 r.). Natomiast tematyką VAT w budżecie, a dokładnie w samorządzie (JST) i ich jednostkach organizacyjnych, tj. m.in. w jednostkach i zakładach budżetowych od 2005 roku. Szczegółowo przedstawia się to następująco:

 1. Praca zawodowa:
 • 2-letnia praca w URZĘDZIE SKARBOWYM,
 • 11-letnia praca w MINISTERSTWIE FINANSÓW,
 • 5-letnia praca w WYDAWNICTWIE PODATKOWYM,
 • 3-letnia praca jako KONSULTANT PODATKOWY w prywatnej firmie.
 1. Jednocześnie od 1995 r. prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte, szkolenia zamknięte, zlecane przez różne firmy szkoleniowe i same instytucje.
 2. Z tematyki podatku VAT pisze i publikuje już od 1994 roku. Najnowsze pozycje to: „102 pytania o VAT scentralizowany w JST” – tom I, II, III i IV orazSłownik VAT dla gmin” – wyd. Platforma Edukacyjna.
 3. W przygotowaniu „VAT w gminach w 2020 roku” – wyd. Platforma Edukacyjna.

Zainteresowani:

1) wszystkie urzędy JST (gmin, miast, powiatów, województw);
2) wszystkie bez wyjątku samorządowe jednostki budżetowe (typu: placówki oświatowe, placówki pomocy społecznej itp.);
3) wszystkie bez wyjątku samorządowe zakłady budżetowe (typu: OSiR, ZUK, ZWiK itp.).

Miejsce i termin:

15 stycznia  2019 r. – Restauracja Pele – Mele, Tarnobrzeg, ul. Kwiatkowskiego 1B, godz. 10.00.

Cena:

359 zł netto*/osoba + 23% VAT (w przypadku zgłoszenia się w terminie do 8 stycznia 2020 r.;
dla osób, które zgłoszą się po tym terminie cena szkolenia wynosi 399 zł netto*od osoby).

W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób cena wynosi 329 zł netto*od osoby.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 13 stycznia 2020 r.

* Dla opłacających szkolenie w 100 % ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o odpowiednie zaznaczenie w druku zlecenia.

Program seminarium:

 1. ZMIANY.
 2. Podzielona płatność (split payment) – nowa metoda płatności zafakturowanych należności:
 • likwidacja od 01.11.2019 r. „odwrotnego obciążenia”,
 • zasady działania przymusowej podzielonej płatności (MPP) od 01.11.2019 r.,
 • nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT – wykaz wszystkich branż obowiązkowego MPP,
 • sankcje za niestosowanie obowiązkowego MPP,
 • czy MPP można stosować do wszystkich faktur (w tym faktur pro-forma)?
 1. Biała lista podatników VAT” – obowiązująca od 01.01.2020 r.:
 • konta rozliczeniowe podatnika VAT i inne jego dane – ujawnione w „białej liście”,
 • aktualizacja NIP-2,
 • kto tworzy, prowadzi, aktualizuje i udostępnia listę podatników VAT?
 • komu służy?
 • co zawiera?
 • sankcje za niesprawdzenie białej listy.
 1. Zastąpienie od 01.07.2020 r. obowiązku składania deklaracji VAT-7 rozszerzonym plikiem JPK_VAT:
 • obowiązek informowania o fakturach dla prawidłowego rozliczenia VAT,
 • Centralny Rejestr Danych Podatkowych (CRDP),
 • nowe rozporządzenie MF o ewidencji VAT.
 1. Oparcie od 01.04.2020 r. stawek VAT na nowych nomenklaturach statystycznych.
 2. Wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) od 01.11.2019 r.
 3. Informacja (raport) o schematach podatkowych (MDR):
 • czym jest schemat podatkowy?
 • trzy najważniejsze przesłanki raportowania,
 • czy w ogóle gmina musi składać Szefowi KAS informację o skorzystaniu ze schematu?
 • dlaczego korzystanie z bieżącego doradztwa podatkowego jest wyłączone z obowiązku raportowania?
 • korzystający jako podmiot obowiązany do przekazywania Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym,
 • obowiązki korzystającego,
 • dokumenty służące raportowaniu przez korzystającego (MDR-3),
 • termin raportowania przez korzystającego,
 • zakres raportowanych informacji,
 • czy w ogóle jakakolwiek gmina musi posiadać „wewnętrzną procedurę” o zasadach stosowania MDR?
 1. Ustrukturyzowane e-faktury – konieczne w zamówieniach publicznych:
 • czym są e-faktury, kogo dotyczą i od kiedy obowiązują?
 • zasady działania Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) i kont na tej Platformie,
 • kto i kiedy ma obowiązek utworzenia konta na PEF?
 • treść zarządzenia założenia i obsługi konta na PEF,
 1. Nowe przekształcenie użytkowania wieczystego na własność:
 • czy podlega VAT i jaką stawką (oczekiwanie na wyrok TSUE)?
 • moment powstania obowiązku podatkowego (termin rozliczenia VAT),
 • jak udzielone bonifikaty wpływają na wysokość płaconego VAT?
 1. Inne
 2. DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI.
 3. Faktury (dot. opłat podlegających VAT):
 • dane na fakturach,
 • terminy ich wystawiania,
 • korekty faktur,
 • szczególne rodzaje faktur,
 1. Noty – dot. opłat nie podlegających VAT.
 2. Dokumenty wewnętrzne, w tym zestawienia opłat od osób fizycznych.

III. EWIDENCJONOWANIE VAT.

 1. Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT):
 • identyfikacja podatników i szczegóły transakcji,
 • obowiązek jego sporządzania celem prawidłowego rozliczania VAT,
 • likwidacja deklaracji VAT-7,
 • wprowadzenie przekształconego pliku JPK_VAT od 04.2020 r.,
 1. Kasy rejestrujące:
 • zwolnienie z kas rejestrujących do końca 2021 r. jednostek scentralizowanych nie stosujących wcześniej kas,
 • nowa treść paragonu fiskalnego od 01.01.2019 r. – w jednostkach scentralizowanych stosujących wcześniej kasy,
 • wykaz czynności zwolnionych od ewidencjonowania,
 • wykaz czynności, które muszą być zaewidencjonowane,
 • kasy rejestrujące online – stopniowe ich wprowadzanie od 01.01.2020 r.,
 • kto najwcześniej musi wdrożyć kasy online?
 • czym jest Centralne Repozytorium Kas?
 • oświadczenie kasjera o zapoznaniu się z zasadami używania kas rejestrujących.
 1. ROZLICZANIE VAT NALEŻNEGO.
 1. Rozliczanie VAT – ogólne zasady:
 • VAT należny od sprzedaży towarów i usług,
 • VAT naliczony od zakupów towarów i usług.
 1. Moment rozliczania VAT należnego (obowiązek podatkowy) od:
 • najmu, dzierżawy i podobnych usług,
 • mediów (dostawy: wody, ciepła, prądu, gazu, internetu, odbioru ścieków oraz innych),
 • przenoszenia kosztów (refakturowania),
 • budowlanych usług,
 • nieruchomości,
 • zaliczek,
 1. Kwota należna, cena (podstawa opodatkowania):
 • dopuszczalne dwa sposoby liczenia VAT: „w stu” i „do sta”,
 • rozliczenie zwiększonej i zmniejszonej ceny,
 • elementy podstawy opodatkowania, w tym: dotacje i wydatki dodatkowe.
 1. ODLICZANIE VAT NALICZONEGO.
 2. Ogólne zasady odliczania VAT:
 • przyporządkowanie zakupów do rodzajów działalności,
 • moment ustalenia zamiaru wykorzystania inwestycji na cele gospodarcze: wyrok TSUE.
 1. Terminy odliczenia VAT:
 • na bieżąco: w miesiącu otrzymania faktury,
 • w ciągu 5 lat od otrzymania faktury,
 • w ciągu 5 lub 10 lat – od środków trwałych.
 1. Wysokość odliczeń:
 • częściowe odliczenia VAT (wg wskaźników i prewskaźników),
 • brak odliczeń,
 • pełne odliczenie VAT – czy możliwe?
 • czy minimalna odpłatność np. za dzierżawę majątku, gwarantuje jakiekolwiek odliczenie?
 1. Prewskaźniki – metody odliczeń VAT od działalności mieszanej, tj. publicznej i gospodarczej:
 • wg wzoru MF – przychodowy, odrębny dla każdej scentralizowanej jednostki,
 • ustawowe: powierzchniowy, czasowy, kadrowy i przychodowy,
 • wg własnych wyliczeń – np. w oparciu o ilość dostarczonej wody lub powierzchnię najmowanego budynku,
 • odliczanie VAT i jego korekta wg wskaźnika i prewskaźnika jednostki, która rzeczy używa,
 • najnowsze orzecznictwo sądowe ws. prewskaźników (w tym wyrok TSUE z 08.05.2019 r.).
 1. WIELOLETNIA KOREKTA ODLICZEŃ VAT.
 • korekta roczna i wieloletnia – rozliczenie za styczeń następnego roku,
 • 10 – letnia korekta podatku naliczonego dot. nieruchomości,
 • 5 – letnia korekta dot. pozostałych środków trwałych,
 • jednorazowa (jednoroczna) korekta dot. pozostałych zakupów,
 • najnowsze orzecznictwo sądowe ws. korekt odliczeń (w tym: TSUE).

Serdecznie zapraszamy !!!

Szczegóły

Data:
15 stycznia, 2020
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , , ,
Strona internetowa:
hebenpolska.pl

Miejsce

Tarnobrzeg
Tarnobrzeg 39-400
Telefon:
882 491 546

Organizator

HEBEN Polska Sp. z o.o.
Telefon:
733-337-420, 733-337-421