Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem brakowania dokumentacji niearchiwalnej

11 października, 2019

Archiwizacja dokumentacji
z uwzględnieniem brakowania dokumentacji niearchiwalnej

O szkoleniu:

Szkolenie i jego tematykę podzieliliśmy na dwa bloki.

Blok teoretyczny:
Pierwsza część poświęcona jest przepisom prawnym dotyczącym postępowania z dokumentacją ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji.
Druga część to opis organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt oraz archiwizacji dokumentacji (zadania, rola, znaczenie, organizacja, zasady, wyposażenie archiwum zakładowego/składnicy akt).
Trzecią część stanowi analiza wewnętrznych przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w tym instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej.

Blok praktyczny (zajęcia praktyczne odbędą się na oryginalnej dokumentacji szkoły!):

Czwarta część: postępowanie z dokumentacją nieuporządkowaną, w tym tworzenie archiwum zakładowego
i składnicy akt.
Część piąta: odnosi się do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kiedy? w jakich sytuacjach? na jakich zasadach?).
Część szósta: postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej.

Wykładowca:

Absolwent Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie na kierunku archiwistyka. Wieloletni pracownik archiwum zakładowego. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Odpowiedzialny za prowadzenie archiwum zakładowego i związane z tym gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentów, a także brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego. Osoba z dużym doświadczeniem praktycznym oraz wiedzą, a także umiejętnościami do właściwego przekazania posiadanych wiadomości.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją archiwalną
i niearchiwalną w jednostce. Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego. Nabycie praktycznych umiejętności używania narzędzi do brakowania dokumentów.

Spodziewane efekty szkolenia:

Dzięki udziale w szkoleniu dowiedzą się Państwo jak ostatnie zmiany w prawie archiwalnym wpływają na:

 • gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i brakowanie dokumentacji w jednostkach sektora finansów publicznych oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
 • organizację kancelarii oraz archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Miejsce i termin:

11 października 2019 r. – HEBEN Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1B, 39-400 Tarnobrzeg.

Cena:

299 zł netto* / osoba + 23% VAT;
* Dla opłacających szkolenie w 100 % ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie na druku zlecenia.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją:
 • rola i znaczenie archiwum zakładowego/składnicy akt,
 • zadania archiwum zakładowego/składnicy akt,
 • organizacja pracy,
 • ewidencja zasobu archiwum zakładowego/składnicy akt,
 • organizacja przechowywania dokumentacji, sygnatura archiwalna,
 • warunki archiwizacji dokumentacji, organizacja prac archiwizacyjnych,
 • zasady udostępniania dokumentacji,
 • wyposażenie archiwum,
 • przekazywanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego/składnicy akt,
 • sporządzanie odpowiednich spisów zdawczo – odbiorczych dla różnych kategorii archiwalnych,
 • opis teczek aktowych,
 • kryteria podziału i rodzaje dokumentacji,
 • dokumentacja aktowa,
 • kategorie archiwalne.
 1. Analiza wewnętrznych przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
 • instrukcja kancelaryjna,
 • jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • instrukcja archiwalna.
 1. Postępowanie z dokumentacją nieuporządkowaną (tworzenie nowego archiwum zakładowego i składnicy akt).
 • zajęcia praktyczne.
 1. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • zajęcia praktyczne.
 1. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej.
 • zajęcia praktyczne.

Serdecznie zapraszamy !!!

Szczegóły

Data:
11 października, 2019
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:
, ,
Strona internetowa:
hebenpolska.pl

Miejsce

Biuro HEBEN Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1B
Tarnobrzeg, Tarnobrzeg 39-400 Polska
Telefon:
733-337-420, 733-337-421

Organizator

HEBEN Polska Sp. z o.o.
Telefon:
733-337-420, 733-337-421